XIII Međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka

 

održaće se od 27. do 30. maja 2024. godine u Trebinju

 

AKTUELNOSTI

AgroReS-2024-logo

XIII Međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka
XXIX Savjetovanje inženjera poljoprivrede Republike Srpske

ORGANIZATORI

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa 15 institucija i organizacija iz zemlje i inostranstva.

MJESTO I VRIJEME

Grad Trebinje (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina), od 27. do 30. maja 2024. godine.

DOSTAVLJANJE SAŽETAKA I RADOVA

Dostavljanje sažetaka i radova vrši se elektronskim putem preko veb-sajta Simpozijuma.

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

Copy link
Powered by Social Snap