12. međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka

održaće se od 24. do 26. maja 2023. godine

u Trebinju

 

AKTUELNOSTI

XII MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA I
XXVIII SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2023

ORGANIZATORI

Poljoprivredni fakultet sa svojim partnerima organizuje XII međunarodni naučni simpozijum poljoprivrednih nauka  i XXVIII savjetovanje inženjera poljoprivrede Republike Srpske AgroReS 2023.

MJESTO I VRIJEME

AgroReS 2023 se održava u gradu Trebinju (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina) od 24. do 26. maja 2023. godine.

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma.

SAOPŠTENJA

Program simpozijuma:

PROGRAM-FINAL-AgroRes-2023

Zbornik sažetaka:

Book-of-Abstracts-AgroReS-2023

Zbornik radova:

Book-of-Proceedings-AgroReS-2023

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

SPONZORSTVO

Sve zainteresovane kompanije, organizacije i pojedinci mogu se predstaviti AgroReS 2023 simpozijumu na nekoliko načina.

Copy link
Powered by Social Snap