XII MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA
XXVIII SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2023

DOSTAVLJANJE SAŽETAKA I RADOVA

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak. Sažetak treba da sadrži maksimalno 250 riječi i piše se na engleskom jeziku.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultate istraživanja i diskusiju), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge. Struktura teksta preglednog rada može da odustpa od prethodne šeme. Rad prijavljen za objavljivanje u zborniku radova ili u časopisu „Agroznaje“ treba biti napisan prema uputstvu tog časopisa za pisanje radova koje možete preuzeti ovdje. (https://agroznanje.com/) (http://nub.rs/fileadmin/dokumenti/uputstva/Uputstvo_AGROZNANJE.pdf). Radovi se pišu na engleskom jeziku.

Sažetci ili radovi će biti recenzirani, a kontakt autor će o prihvatanju sažetka ili rada ili o potrebi njihove korekcije  biti obaviješten elektronskom poštom.

 

ROK ZA PRIJAVU RADOVA/SAŽETAKA JE 01.03.2023.

FORMULAR ZA DOSTAVLJANJE SAŽETAKA I RADOVA

Ukoliko imate bilo kakvih problema prilikom popunjavanja formulara za dostavljanje sažetaka i radova, molimo Vas obratite nam se na email symposium@agro.unibl.org.

Please wait for a while

About paper

Students are obligated to bring proof of their student status at the Symposium.

Authors

Author 1

Corresponding author
About participation and presentation
About abstract
Words count: 0
Paper upload section
Participation fee section
Invoice information
Participants for the registration fee

Participant 1

Visa information
Informations required for a letter of invitation
Comment section

Copy link
Powered by Social Snap