XII MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA
XXVIII SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2023

IZLAGANJE

Plenarna predavanja obezbjeđuju organizatori pozivanjem plenarnih predavača. Ostali učesnici samostalno prijavljuju radove i biraju način njihovog izlaganja i publikovanja. Autori radove mogu izlagati usmeno u okviru odabrne tematske oblasti (sekcije) ili putem poster prezentacije.

Autori prilikom registracije učešća biraju željeni način izlaganja (usmeno ili poster), a konačnu odluku o načinu izlaganja i rasporedu radova po tematskim oblastima donosi naučni odbor. Kontakt autor će putem elektronske pošte biti pravovremeno obaviješteni o prihvatanju prijavljenog sažetka ili rada i načinu i terminu njegovog izlaganja.

Prezentacija treba biti dostavljena u PowerPoint formatu, a posteri u PDF formatu.

Poster prezentacije pripremaju se u horizontalnoj formi kao 1-5 slajdova. Vrijeme za prezentovanje svakog postera iznosi do 2 min.

Postere, kao i prezentacije dostaviti na mejl adresu symposium@agro.unibl.org  najkasnije do 22.05.2023. godine.

Copy link
Powered by Social Snap