XII MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA
XXVIII SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2023

KOTIZACIJA

Iznos:
Aktivni učesnici 120 evra
Studenti učesnici 60 evra
Prateće osobe 60 evra

Kotizacija, pored prava učešća na Simpozijumu, uključuje sljedeće:

  • El. kopija Zbornika sažetaka i radova Simpozijuma AgroReS 2023;
  • Elektronske primjerke časopisa Agroznanje (Agro-knowledge Journal), vol. XXII, 2022;
  • Koktel dobrodošlice i kulturni program – 24.05.;
  • Osvježenje tokom pauza;
  • Dva ručka (25. i 26.05.),
  • Svečanu večeru (26.05.),
  • Kulturni program (25.05.).

Svaki učesnik Simpozijuma mora platiti jednu od kotizacija. Za svaki izloženi ili publikovani rad mora se uplatiti barem jedna kotizacija.

Kotizacija se može platiti unaprijed preko bankovnog računa ili na licu mjesta u gotovini.

Instrukcija za plaćanje putem bankarskog transfera: Instrukcije-za-uplatu-ENG-2023

Učesnici Simpozijuma sami snose ostale troškove učešće koji nisu uključeni u kotizaciju.

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

Copy link
Powered by Social Snap