XII MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA
XXVIII SAVJETOVANJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
AGRORES 2023

KONTAKT

Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Telefon: + 387 51 330 931
Faks: + 387 51 312 580
E-pošta: symposium@agro.unibl.org

Doc. dr Biljana Kelečević / Sekretar Simpozijuma
Telefon: + 387 51 330 931
Faks: + 387 51 312 580
E-pošta: biljana.kelecevic@agro.unibl.org

Prof. dr Siniša Mitrić / Sekretar Savjetovanja inženjera poljoprivrede
Telefon: + 387 51 330 931
Faks: + 387 51 312 580
E-pošta: sinisa.mitric@agro.unibl.org

Prof. dr Branimir Nježić / Predsjednik Organizacionog odbora
Telefon: + 387 51 330 992
Faks: + 387 51 312 580
E-pošta: branimir.njezic@agro.unibl.org

Copy link
Powered by Social Snap