ODBORI

Organizacioni odbor AgroReS 2023:

doc. dr Branimir Nježić – predsjednik,

doc. dr Biljana Kelečević – sekretar Simpozijuma,

prof. dr Siniša Mitrić – sekretar Savjetovanja,

prof. dr Novo Pržulj,

prof. dr Željko Vaško,

prof. dr Ilija Komljenović,

prof. dr Svjetlana Zeljković,

prof. dr Danijela Kondić,

prof. dr Đorđe Savić,

doc. dr Borut Bosančić,

mr Petar Nikolić, i

Danijela Kuruzović.

Naučni odbor AgroReS 2023

Počasni odbor AgroReS 2023

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

Copy link
Powered by Social Snap