TEMATSKE OBLASTI

RATARSTVO
Tematska oblast 1
Ratarstvo (žitarice; krmno bilje; industrijsko bilje; oplemenjivanje i proizvodnja sjemena; zaštita biljaka, organska poljoprivreda; genetički resursi; upravljanje zemljištem i vodom i dr.)
HORTIKULTURA
Tematska oblast 2
Hortikultura (voćarstvo; vinogradarstvo i vinarstvo; povrtarstvo; ljekovito i aromatično bilje; dekorativno bilje; oplemenjivanje i rasadničarska proizvodnja; zaštita biljaka; organska poljoprivreda; genetički resursi i dr.)
ANIMALNA PROIZVODNJA
Tematska oblast 3
Animalna proizvodnja (stočarstvo; ribarstvo; pčelarstvo; ishrana životinja; oplemenjivanje životinja; lovstvo; veterinarstvo; organska poljoprivreda; genetički resursi i dr.)
AGRARNA EKONOMIJA I RURALNI RAZVOJ
Tematska oblast 4
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj (agrarna politika; ekonomika poljoprivrede; marketing; agromenadžment; finansiranje i osiguranje poljoprivrede; ruralni i regionalni razvoj; samodovoljnost u proizvodnji hrane, adaptacija na klimatske promjene i dr.)
Copy link
Powered by Social Snap