VIZE ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Vize za kratkotrajni ulazak u BiH ne trebaju državljani iz 72 zemlje (sve evropske zemalje i veliki broja zemalja izvan Evrope). Radi provjere statusa zemlje iz koje dolazite proučite dvije priložene odluke: DECISION ON VISAS i DECISION ON AMENDMENTS TO THE DECISION ON VISAS.

Zbog moguće izmjene statusa pojedinih zemalja u pogledu viznog režima, prije putovanja posjetite web sajt Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine sa informacijama oko viza (dostupna na engleskom jeziku mvp.gov.ba).

Učesnici Simpozijuma iz zemalja čiji državljani trebaju vize za ulazak u BiH trebaju to naglastiti prilikom registracije ili se obratiti direktno organizatoru (na e-mail symposium@agro.unibl.org) sa zahtjevom da im se obezbijedi pozivno pismo na osnovu kojega će tražiti izdavanje vize u najbližem konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu. Pozivno pismo će se obezbjediti samo učesnicima čiji rad je prihvaćen

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

Copy link
Powered by Social Snap