Uputstvo za autore usmenih i poster prezentacija

Prezentacije za usmene prezentacije treba pripremiti u PowerPoint formatu.

Posteri će biti prezentovani usmeno od strane autora na sekcijama. Određeno je vrijeme u trajanju od dvije minute za svaki poster. Molimo autore da postere pripreme u horizontalnoj formi (lanscape) sa 1-5 slajdova.

Prezentacije i postere potrebno je poslati na e-mail adresu symposium@agro.unibl.org do 22.05.2023. Prilikom slanja dokument označiti prema kodu koji je dodjeljen u Programu rada.

 

Copy link
Powered by Social Snap